Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Het sacrament boete en verzoening

Het sacrament boete en verzoening

Ieder mens ervaart hoe het god­de­lijk leven, be­gon­nen bij het Doopsel, ver­sterkt door het Vormsel en gevoed in elke Eucha­ris­tie, toch telkens aan slijtage onderhevig is door ver­waarlo­zing en per­soon­lijke tekort­ko­mingen. De levensdraad tussen God en mens kan zelfs helemaal knappen als wij het in grove mate laten afweten (zware zonde).

God van zijn kant breekt nooit met mensen. Zijn ‘ja’ blijft ‘ja’, ook als wij ‘neen’ zeggen of helemaal niet meer ant­woor­den. Hij biedt in het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning telkens de moge­lijk­heid tot ver­ge­ving aan.

Boete­vie­ring

Indien u het sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning wilt ont­van­gen kunt u een afspraak maken door één van de pries­ters aan te spreken of een mail te sturen naar info@pancratiussloten.nl