Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Het sacrament van het Heilig Doopsel

Het sacrament van het Heilig Doopsel

In het sacra­ment van het doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pas­ge­bo­rene kind van God. Het doopsel vindt meestal plaats in het eerste levens­jaar van het kind. De dopeling wordt opgeno­men in de ge­meen­schap van de Kerk en in de pa­ro­chie waarin het gezin woont.

Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daar­mee uit­spre­ken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bij­bren­gen.

Voor meer in­for­ma­tie en een afspraak kunt u ons een e-mail sturen naar: