Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wie is de pastoor?

Pastoor Theo Bankras is van 2 oktober 1983 tot aan zijn overlijden op 25 december 2015 pastoor geweest van de St. Pancratius­parochie. Ter ontlasting van zijn taken was zijn bestuurlijke taak als voorzitter van het Parochie­bestuur enige jaren geleden al overgedragen aan deken Ambro Bakker SMA.

Pastoor Theo Bankras werd op de tweede en derde zaterdag en zondag geassis­teerd door kape­laan Henk Versteeg en na zijn overlijden zijn wij dankbaar dat kape­laan Versteeg deze dienst aan onze parochie wilde voortzetten.

Ter versterking van het team zijn pater Peter Klos, pater Louis Mulder en Dr. Jan Engelen actief geworden als voor­gangers in onze parochie.

Op de 1e en 4e zaterdag gaat pater Peter Klos voor; op de 1e zondag van de maand verzorgt Dr. Jan Engelen een woord- en communie­viering en op de 4e zondag gaat pater Louis Mulder voor.

Wij zijn als parochie­ge­meen­schap zeer dankbaar dat wij in de weekenden de vieringen in onze eigen St. Pancratius­kerk kunnen blijven bezoeken.

Hoe laat is de H. Mis?

Een actueel overzicht van alle vieringen staan onder menu Vieringen, submenu Alle vieringen. In de weekenden is er zaterdag­avond om 19.00 uur een Eucha­ris­tie­viering en op de zondag­mor­gen om 10.30 uur een Eucha­ris­tie­viering.

Wat zijn de kosten voor het dopen van mijn kind

Aan de viering zijn op dit moment geen kosten verbonden. Een parochie mag ook niet zomaar bijdragen vragen voor de toediening van sacramenten. Geld mag geen belemmering zijn om een sacrament te ontvangen. Van de andere kant hebben veel ouders best iets over voor de parochie. In sommige parochies stellen ze toch een bedrag vast (bij­voor­beeld € 50). Dat hebben wij niet gedaan. Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid. U kunt na afloop van de doop­viering de donatie aan de doopheer of de koster geven.

Hoe kan ik mij laten uitschrijven uit de RK Kerk

Het is goed te weten wat u precies wilt. Wilt u uit het actuele ledenbestand gehaald worden, zodat u geen post meer van de parochie ontvangt? Of wilt u eigenlijk geen dooplid meer van de rooms-katholieke kerk zijn? In het laatste geval kan er van uw uittreden een aantekening gemaakt worden in het doopregister. Het doopsel zelf kan niet ongedaan gemaakt worden. Hiervoor moet er dan een procedure gevolgd worden. Het liefste gaan we met u vooraf in gesprek, zodat wij u kunnen wijzen op de consequenties. Als u bij uw keuze blijft, moet u dat schriftelijk bevestigen (een formele act). U krijgt dan later een schrijven van uittreden.

Wat is er inbegrepen bij het tarief voor een huwelijk

We hanteren voor een huwelijk het standaardbedrag dat is vastgesteld door de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Niet inbegrepen zijn de kosten voor muziek tijdens de viering, extra versiering en het vermenigvuldigen van de boekjes, nadat met de voorganger de tekst van de viering is vastgesteld.

Aan welke voor­waarden moeten een peter en een meter voldoen

Een doopouder moet instaan voor de geloofsopvoeding van het petekind. Dat is de eigenlijke taak, en niet cadeautjes geven met de verjaardag. Dat mag er natuurlijk gerust bij komen. Bij een doop hoort een peetouder (soms kan er van worden afgeweken). Als u er twee wilt, is het een peettante en een peetoom. Twee peetouders van hetzelfde geslacht kan niet. Een peetouder moet zelf katholiek zijn en minstens 16 jaar oud. Denk eens na of er in uw familie- of vriendenkring iemand is die met het geloof serieus bezig is.

Kan ik zelf invulling geven aan een doop­viering/ uitvaart

Het is mogelijk om zelf invulling te geven aan de viering. Op de eerste plaats zijn er vaste onderdelen die door de familie kunnen worden gedaan, zodat de pastor niet alles zelf hoeft te doen. De voorbede bij­voor­beeld bedoeld als het gebed van de gelovigen. Ook een lezing uit de heilige Schrift (niet het evangelie) kan door iemand anders dan de pastor gedaan worden. Daarnaast is het mogelijk om iets toe te voegen in de vorm van een gedicht, een In Memoriam of een herinnering (bij een uitvaart).

Wat doet een pastoor?

Het beroep van pastoor is erg veelzijdig. Ik begrijp niet dat niet meer jonge mannen ervoor kiezen. Het belangrijkste is de bediening van de sacramenten en de verkondiging. Het gaat hierbij om eucha­ris­tie­vieringen op zondag en door de week. Hieromheen spelen zich de meeste taken af. Hij zoekt het contact met de mensen rondom de toediening van sacramenten zoals doopsel en uitvaart. Hij probeert ook zieken en stervenden te bezoeken en contacten te leggen met de parochianen en met vrij­wil­lig­ers. Hij begeleidt een of meerdere werk­groepen zoals de werk­groep Eerste H. Communie. Een pastoor is ook bestuurlijk actief. Hij is voorzitter van het parochie­bestuur. Verder zal een pastoor zijn per­soon­lijk gebedsleven onderhouden en gedurende de dag de gebedstijden in acht nemen. Ook is het niet verkeerd als hij af en toe iets leest om ook zichzelf geestelijk te blijven voeden. De lijst kan nog verder worden aangevuld, want er is geen dag hetzelfde.

Waarom staan er dikwijls fouten in de krant?

Journalisten hebben niet altijd meer voldoende kennis van het geloof en de Kerk. Daarom begrijpen ze niet altijd wat er zich in de Kerk afspeelt of wat een geïnterviewde eigenlijk bedoelt te zeggen. Van de andere kant hebben ze ook een soort neutraliteit die bij hun vak hoort. Ze mogen van de buitenkant een visie geven over kerkelijke ont­wik­ke­lingen. Dat is hun goed recht, ook als de Kerk daar niet blij mee is. Een journalist is verant­woor­de­lijk voor wat hij schrijft. Bij een interview kan de geïnterviewde wel vragen het artikel voor publicatie te mogen lezen, maar als de journalist zelf een artikel schrijft heeft een pastoor daar weinig invloed op. Houd naast de krant ook de publicaties van de parochie zelf, het bisdom of de katholieke media in de gaten. Daar vind je dikwijls de andere kant van het verhaal.

Wat is een sacrament?

in de Katechismus van de Katholieke Kerk staat:

“De sacramenten zijn werkzame tekenen van de genade, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk, waardoor ons het goddelijk leven verleend wordt.” (nr.1131)

Een sacrament is een werkzaam teken van genade. Dat wil zeggen:

 • Werkzaam: er gebeurt echt iets, het is niet zomaar een ritueel wat fijn aanvoelt
 • Een teken: altijd wordt er iets van het menselijk leven gebruikt om het goddelijke aan te duiden: water, olie, brood, wijn… en bij het huwelijk zijn jullie zelf het teken voor elkaar.
 • Genade: het heeft altijd te maken met de verlossing die Christus heeft gebracht door te sterven en te verrijzen, en de mens mag daarvan profiteren.
 • Ingesteld door Christus: alle zeven sacramenten zijn op de een of andere manier door Jezus zelf in het leven geroepen of hebben hun wortels in zijn evangelische bood­schap.
 • Toevertrouwd aan de Kerk: de Kerk heeft van Jezus de opdracht gekregen om zijn werk op aarde voort te zetten. Daarom ontvingen de apostelen met Pinksteren ook de heilige Geest. Zo konden zij, en hun opvolgers, met Gods kracht doen wat Jezus zelf voor de mensen heeft gedaan.
 • Waardoor ons het goddelijk leven wordt verleend: alle sacramenten hebben hun uit­wer­king hier op aarde, maar nog meer voor de eeuwigheid. Wie gedoopt is, gaat mee in het eeuwige verbond van God. God laat de mens nooit vallen, ook niet in de dood. Wij mogen altijd bij Hem blijven, zoals we dat noemen: leven in de hemel.

De katholieke Kerk kent zeven Sacramenten:

 • de Eucha­ris­tie
 • het Doopsel
 • het Vormsel
 • de Biecht of het Sacrament van de Verzoening
 • de Ziekenzalving of het Heilig Oliesel
 • het Priester­schap
 • het Huwelijk