Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Inschrijven in de parochie

Inschrijven in de parochie

Harte­lijk welkom in het prach­tige Sloten, een van de mooiste plekjes van Neder­land!

Met onderstaand formulier kunt u uw in­di­vi­duele gegevens of die van uw gezin door­ge­ven. Een adreswijzi­ging binnen de pa­ro­chie kunt u door­ge­ven met het adreswijzi­gings­for­mu­lier.

Inschrijf­for­mu­lier

achternaam
adres
post­co­de/woon­plaats
tele­foon/mobiel
e-mail­a­dres
naam geboortedatum
man
vrouw
huwe­lijkse staat
naam geboortedatum geslacht
eerste kind M J
tweede kind M J
derde kind M J
vierde kind M J
vijfde kind M J
oude pa­ro­chie
opmer­king