Voor een overzicht van activiteiten voor jongeren in de regio verwijzen wij naar de Lucasparochie van Amsterdam."> Voor een overzicht van activiteiten voor jongeren in de regio verwijzen wij naar de Lucasparochie van Amsterdam." /> Pancratiusparochie Sloten - Jeugd

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jeugd

Voor een over­zicht van ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren in de regio ver­wij­zen wij naar de Lucas­paro­chie van Am­ster­dam:

Meer in­for­ma­tie op het web

Verder ver­wij­zen we jon­ge­ren graag naar de speciale web­si­te voor katho­lie­ke jon­ge­ren Jongkatho­liek.nl Jongkatholiek.nl
Een uit­ge­breid over­zicht van jeugd- en jon­ge­ren­acti­vi­teiten staat op Rkac­ti­vi­teiten.nl/jong Rkactiviteiten.nl