Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Wilt u de nieuwsbrief wekelijks per e-mail ontvangen?

Wilt u de nieuwsbrief wekelijks per e-mail ontvangen?

Iedere week verschijnt de nieuws­brief van de St. Pancratius­paro­chie, een actuele nieuws­brief met daarin over­we­gingen bij de schrift­le­zingen, de mis­in­ten­ties en het laatste nieuws uit kerk en pa­ro­chie. Deze brief wordt in de zater­dag- en zon­dagmis verspreid.

Wilt u de brief per e-mail ont­van­gen, stuur dan een e-mail aan info@pancratiussloten.nl, onder vermel­ding van “stuur mij de weke­lijkse nieuws­brief”.