Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

R.K. Basisschool

R.K. Basisschool

In Nieuw Sloten staat De Mijl­paal, een katho­lie­ke school voor Ont­wik­ke­lings­ge­richt Onder­wijs.

Citaat van de web­si­te: "In ons onder­wijs staan wij voor een juiste balans tussen aan­slui­ten bij de belang­stel­ling van de leer­lin­gen en het aanleren van schoolse vaar­dig­he­den. Wij werken met thema’s, die we samen met de leer­lin­gen vorm­ge­ven om zo de leer­lin­gen te betrekken bij hun eigen leer­pro­ces. Hierbij vin­den wij de leerlijnen en re­sul­taten net zo be­lang­rijk als de sfeer, het samen­wer­ken en het werk­pro­ces".

 

Katho­liek Basis­school Nieuw Sloten

De Mijl­paal

Locatie Westmallepad
Westmallepad 11
1066 PP  Am­ster­dam

Locatie Anderlechtlaan (post­a­dres en admi­ni­stra­tie)
Anderlechtlaan 1
1066 HK  Am­ster­dam

tel.: 020 - 6692488
fax: 020 - 4084349

e-mail: mijl­paal.info@asko­scho­len.nl
web­si­te: https://www2.asko­scho­len.nl/scholen/mijl­paal/Paginas/default.aspx