Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vrijwilligers in de parochie

Vrijwilligers in de parochie

Naast het werk van het pas­to­raal team draait een pa­ro­chie op een leger vrij­wil­li­gers dat zich op allerlei gebied inzet voor de Kerk en de pa­ro­chie­ge­meen­schap.

Af­han­ke­lijk van uw expertise en voor­keu­ren kunnen we onge­twij­feld een taak vin­den die bij u past. Te denken valt aan: tuin­werk, mis­die­naar, acoliet, koster, schoonmaak, begraaf­plaats­beheer, Doopvoor­berei­ding, 1e H. Communie­voor­berei­ding, Vormsel­voor­berei­ding, zieken­be­zoek, werk­groep rouw­ver­wer­king, de Zonnebloem, redacteur, bezor­ger, kerk­bestuur, koorlid, organist, jon­ge­ren­lei­der, kin­der­woord­dienst, en nog veel meer.

Wanneer u mee wilt helpen in de pa­ro­chie, nodigen wij u van harte uit onderstaand formulier in te vullen en daarbij aan te geven wat uw expertise is. Wij nemen dan contact met u op om de moge­lijk­he­den te bespreken.

Vrij­wil­li­ger­for­mu­lier

naam
adres
post­co­de/woon­plaats
tele­foon/mobiel
e-mail­a­dres
expertise
opmer­king