Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Ziekencommunie

Ziekencommunie

Personen die niet meer naar de kerk kunnen komen kunnen desgewenst thuis de H. Communie ont­van­gen.

Voor­be­rei­ding

U kunt zich hierop thuis voor­be­rei­den door een wit kleedje over een tafeltje te leggen met een kruis­beeldje en twee kaarsjes er op. Met een korte bijbelse lezing en gebe­den vindt er dan een korte en intieme plech­tig­heid plaats.

Contact

Indien gewenst komt één van de pastores bij u thuis de Communie brengen. Voor meer in­for­ma­tie kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@pancratiussloten.nl.